Vážení spoluobčania ...

Poďakovanie

Mesiac máj sa niesol v znamení nadmerných zrážok počas ktorých sa naplnili korytá potokov a riek a taktiež sa naplnili podzemné zásoby vôd. Vo väčšine domácností sme bojovali s vodou v pivniciach a garážach. No najväčší príval vody prišiel až začiatkom júna a 4. júna našu obec postihla mimoriadna udalosť o ktorú sa postarala príroda vo forme kulminovania hladiny rieky Slaná na úseku kde preteká našou obcou a zároveň nás zasiahla aj voda ktorá vyvrela z Plešivskej planiny v úseku za našou obcou. Tieto skutočnosti v súbehu spôsobili tú situáciu s ktorou sme spoločne bojovali niekoľko dní a nocí.

     Dovoľte mi v mene poslancov Obecného zastupiteľstva vyjadriť súcit so všetkými rodinami ktorých tieto udalosti postihli v akejkoľvek forme a rozsahu.

     Taktiež mi dovoľte vyjadriť nesmiernu vďaku všetkým, ktorí poskytli svoju nezištnú pomoc pri zabránení väčších škôd spôsobených vodným živlom a taktiež pri likvidácii následkov.

     Naše poďakovanie obzvlášť patrí DHZ Plešivec, hasičom z Rožňavy, Vojenskému útvaru v Rožňave, obciam Dlhá Ves, Kunová Teplica, Rochovce, Štítnik, Ochtiná, Gemerská Panica, Slavošovce, Inžinierskym stavbám Rožňava, Príspevkovej organizácii Plešivec, podnikateľským subjektom nášho regiónu, a v neposlednom rade všetkým občanom našej obce .

 

 

     Všetkým Vám patrí naša vďaka.

  

 

     MUDr. Andrej Varga, zástupca starostu obce

     a poslanci Obecného zastupiteľstva

 

Back to top