Pozde reagovali ...

záplavy

Počas dlhotrvajúcich dažďov sa situácia zopakovala. Je zaplavená štátna cesta tretej triedy s prístupom ku železničnej stanici a rodinné domy na Železničnej ulici, ktoré sú najnižšie položené.

Na lúke pred bytovkami máme jazero. Už štvrtý deň prúdi voda pomedzi bytovky a zaplavuje lúku a priľahlé ulice, ale nikoho z kompetentných z obecného zastupiteľstva nenapadlo, aby sa s tým niečo začalo robiť už hneď v prvých dňoch, keď na mieste vykonali obhliadku.  Situácia sa začala riešiť až 4.6.2010 ráno o 05.00 hod.,  kedy sa v obecnom rozhlase vyhlásil stav ohrozenia, keď už hrozilo preliatie rieky Slanej, bohužiaľ už neskoro.

Organizácia práce bola nedostatočná, nebola vôbec organizovaná, nebolo zabezpečené včas vrecovanie, málo vriec, málo  piesku na záchranu ešte nepostihnutých miest a ťažkej techniky na odstraňovanie vody, nehovoriac už o upchatých odtokových kanalizačných priepustoch  na Železničnej ulici.  Síce Slaná už klesá, ale voda spod Veľkého vrchu ešte stále priteká a kým neprestane, tej vody bude na Železničnej ulici stále v hojnom množstve. Keby sa počasie neumúdrilo situácia by bola veľmi kritická. Ak sa ale nebude riešiť príčina tohto stavu, môžeme sa pripraviť, že nás bude zatápať pravidelne hlavne v čase intenzívnych daždivých dní.

Ing. Krnáčovci

záplavy

Back to top