Škoda autá na námestí v Plešivci

ŠKODA

Veterán klub starých Škodoviek Eger, Maďarsko, usporiadal túru so zastávkou na námestí v Plešivci, kde si účastníci pozreli reformovaný kostol v sprievode ref. farára K. Radácsiho. Obyvatelia Plešivca mali možnosť  pokochať sa pohľadom  na krásne veterány - Škodovky rôzneho typu. Starostka obce, Iveta Šušánová, venovala pamätnú knihu PELSÖC, ktorú odovzdala vedúcemu Veterán Klubu Eger E. Polyáková.

Text: Emília Polyáková, fotky: Igor Sklenár.

ŠKODA

Zastavili sa aj v Rožňave, pre viac info a foto klik na obrátok:

veterán

Back to top