Deň zeme v MŠ Plešivec

MŠ Plešivec

Deň Zeme sme už mohli osláviť v novej a krásnej budove a dvore MŠ. V rámci environmentálneho krúžku, ktorý bol založený v tomto školskom roku pod názvom “STROM ŽIVOTA” sme pozvali rodičov aj starých rodičov, aby si spolu so svojimi deťmi pripomenuli tento deň, skrášlili dvor no hlavne sa zahrali a strávili príjemné chvíle v spoločnosti detí. Každý zbieral kamene a vyložili sme si našu malú kamienkovú zemeguľu. Celé popoludnie prebiehalo v radostnej a hravej atmosfére. Podarilo sa nám skrášliť dvor kvetmi, ktoré deti zasadili za pomoci pani učiteliek. Našim cieľom je, aby pri činnostiach u detí vnikal príjemný zážitok, zo zážitku sa tvorila konkrétna skúsenosť a na jej základe si dieťa konštruuje konkrétny poznatok a bude vedieť chrániť našu ZEM!

Text a foto: Emília Polyáková, učiteľka MŠ Plešivec

MŠ Plešivec

Back to top