Vďaka mama, vďaka oco

plesivec vdaka mama vdaka oco

Dňa 16.5.2014 sa v Plešivci konal ďakovný koncert Vďaka mama, vďaka oco. Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím Plešivec , koncert organizovalo aj s príležitosti svojho 20 výročia založenia združenia. Na koncerte vystúpila tanečná skupina Napsugar Gemerská Hôrka, deti od 4-9 rokov, pod vedením Anna Mária Geczi, a Makai, tanečná skupina Sambed pod vedením p. Schwarcza, Spevokol Korona Plešivec a žiaci oboch ZŠ v Plešivci. Do programu sa zapojili aj členovia ZPMP Plešivec a klienti SZO pri PL Samuela Bluma Plešivec. Náš koncert podporila kapela Ščamba. Za akúkoľvek finančnú a materiálnu pomoc pri organizovaní koncertu, ale aj počas celého pôsobenia združenia vyslovuje výbor ZPMP Plešivec veľké ďakujem. Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí počas koncertu vytvorili skvelú náladu .

plesivec vdaka mama vdaka oco

plesivec vdaka mama vdaka oco

Back to top