DHZ ...

DHZ v Plešivci

...

Školenie členov Hasičských jednotiek v okrese Rožňava

Odborná škola Dobrovoľnej Požiarnej Ochrany Slovenskej republiky uskutočnila v dňoch 25.10.2013 až 3.11.2013 v obci Plešivec školenie členov hasičských jednotiek. Tohto školenie sa zúčastnili členovia Dobrovoľných Hasičských Zborov z Plešivca, Štítnika, Čiernej Lehoty, Slavošoviec a Rožňavy. Školenie bolo zamerané na získanie teoretických (25. 26. a 27.10.2013) ako aj praktických (2.11.2013) vedomostí z oblasti boja proti požiarom a činnostiach pri živelných pohromách. Školenie bolo dňa 3.11. 2013 ukončené overením vedomostí a účastníci získali patričné osvedčenie. Poďakovanie patrí prednášajúcim Ing. Marekovi Angelovičovi – veliteľovi DHZ Lemešany, Ing. Miroslavovi Turčánikovi – veliteľovi hasičskej stanice v Košiciach a Stanislavovi Valkovi – veliteľovi OŠ DPO SR v Martine. Rovnako patrí poďakovanie aj obci Plešivec a DHZ Plešivec za poskytnutie priestorov a hasičskej techniky aby bolo školenie vykonateľné.

 

Mgr. Peter Máté – predseda DHZ Rožňava

Fotografie vyhotovil Mgr. Michal Terrai – predseda DHZ Čierna Lehota

 

...

DHZ v Plešivci

.....................

DHZ v Plešivci

Back to top