Deň Zeme v MŠ Plešivec

MŠ Plešivec

CHRÁŇ NAŠU ZEM - pod týmto heslom sa uskutočnil Deň Zeme v Mš-Plešivec. Deti sa vybrali aj s pani učiteľkami zbierať odpadkyv  okolí Mš. Na globus nakreslili veľa kvetín a kamarátov, a svojim podpisom (za pomoci pani učiteliek) potvdili, že budú chrániť a starťt sa o našu zem.

Fotky a text: Emília Polyáková,učitelka Mš-Plešivec.

MŠ Plešivec

MŠ Plešivec

Back to top