Nabucco Verdi - ženský spevácky zbor z Gemerskej Hôrky

Nabucco Verdi v podaní speváckeho zboru z Plešivca

Ženský spevácky zbor pri reformovanej cirkvi v Gemerskej Hôrke, pod vedením pána Ladislava Mátého - video:

Nabucco Verdi v podaní speváckeho zboru z Plešivca 

Back to top