Škôlku obdarovala Cirkev Ježiša Krista Neskorších dní

MŠ Plešivec

Dňa 02.09.2016 boli pre novovybudovanú Materskú školu v Plešivci odovzdané dary - pomôcky, nábytok a hračky v celkovej hodnote 3996,60 €, ktoré darovala Cirkev Ježiša Krista Neskorších dní.

Na slávnostnom odovzdaní sa zúčastnili zástupcovia obce, zástupcovia Cirkvi Ježiša Krista Neskorších dní, pracovníci Materskej školy, rodičia a obdarované deti.

MŠ Plešivec

Back to top