„Pohybom k šťastnému detstvu“.

MŠ Plešivec

 

MŠ Plešivec

Materská škola Plešivec získala v školskom roku 2015/16 finančnú podporu Nadácie Volkswagen Slovakia na realizáciu projektu „Pohybom k šťastnému detstvu“.

 Cieľom projektu bolo podporiť zdravie a zdravý životný štýl u detí predškolského veku a vytvoriť pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám.

Z financií, ktoré materská škola získali sa nakúpili telovýchovné pomôcky k rôznym športovým aktivitám – denne sa využívali na pohybovo relaxačné cvičenia, svoje uplatnenie našli aj  v pohybovom krúžku. Rodičia vyskúšali zakúpené pomôcky  pri príležitosti „Dňa matiek“ a „Dňa otcov“ kedy  športovali  a súťažili so svojimi ratolesťami.

Dobrá nálada, radosť zo spoločných pohybových aktivít a žiariace detské očká boli dôkazom toho, že cieľ projektu bol splnený a pomôcky  sa budú využívať  aj v budúcnosti.

Ďakujeme Nadácií Volkswagen Slovakia  a ZRPŠ  MŠ Plešivec za spoluprácu a podporu.

Anna Čajková učiteľka MŠ Plešivec.

 

Informácie poskytla Emília Polyáková učiteľka MŠ Plešivec

 

MŠ Plešivec

Back to top